ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 5 ก.ค. 2562 ]