สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2561 [ 5 ก.พ. 2560 ]