แจ้งกำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 11 ส.ค. 2563 ]