ประกาศการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 1 ส.ค. 2562 ]