ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงงา [ 2 ม.ค. 2562 ]