วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงงา ::: "ชุมชนน่าอยู่ ประตูวัฒนธรรม นำสังคม"

 
     
 
 
  งบรายรับ-รายจ่ายเงินสด ประจำเดือน กันยายน 2561 [ 30 ก.ย. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  งบรายรับ-รายจ่ายเงินสด ประจำเดือน สิงหาคม 2561 [ 31 ส.ค. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  งบรายรับ-รายจ่ายเงินสด ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 [ 31 ก.ค. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  งบรายรับ-รายจ่ายเงินสด ประจำเดือน มิถุนายน 2561 [ 30 มิ.ย. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  งบรายรับ-รายจ่ายเงินสด ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 [ 31 พ.ค. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  งบรายรับ-รายจ่ายเงินสด ประจำเดือน เมษายน 2561 [ 30 เม.ย. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  งบรายรับ-รายจ่ายเงินสด ประจำเดือน มีนาคม 2561 [ 31 มี.ค. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561 [ 15 มี.ค. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
  งบรายรับ-รายจ่ายเงินสด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 [ 28 ก.พ. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  งบรายรับ-รายจ่ายเงินสด ประจำเดือน มกราคม 2561 [ 31 ม.ค. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  งบรายรับ-รายจ่ายเงินสด ประจำเดือน ธันวาคม 2560 [ 29 ธ.ค. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  งบรายรับ-รายจ่ายเงินสด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 [ 30 พ.ย. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  งบรายรับ-รายจ่ายเงินสด ประจำเดือน ตุลาคม 2560 [ 31 ต.ค. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 27 พ.ย. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงงา [ 2 ม.ค. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
1 | 2 |